Slider

Polski Fundusz Rozwoju jest Partnerem Wydarzenia VII Europejski Festiwal Schumana 2023

VII Europejski Festiwal Schumana | 20 maj 2023 | Ustroń

W czwartek 18 maja 2023 w ramach VII Europejskiego Festiwalu Schumana zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w Przemyślu „Pierwsza Rzeczpospolita a Europa Schumana – paralele historyczne”, w godzinach od 10:00 do 14:00. Udział on-line poprzez Ms Teams, a w realu przy ul. Słowackiego 89. Wśród występujących będzie m.in. prof. Grzegorz Pastuszko z tematem „Próba federalizacji Unii Europejskiej i związane z tym zagrożenia” oraz dr Lucjan Fac z tematem „Walka o utrzymanie Wspólnoty Narodów Europy na podstawie Pierwszej Rzeczypospolitej”. Przemawiać będzie również prof. Zbigniew Krysiak i dr Andrzej Gliwa.

Z kolei w sobotę 20 maja 2023 zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w Ustroniu „Quo vadis Europo XXI wieku?”, w godzinach od 11:00 do 16:00. Udział on-line poprzez Ms Teams, a w realu przy ul. Szpitalnej 88. Wśród występujących będzie m.in. prof. Zbigniew Krysiak z tematem „Robert Schuman jako spadkobierca wartości Pierwszej Rzeczypospolitej”, senator Tadeusz Kopeć z tematem „O ekumenicznym wymiarze budowania jedności Europy, na przykładzie współpracy Roberta Schumana i Denisa de Rougemont”, dr Marek Oktaba z tematem „Cyryl i Metody – patroni Europy, „Dwa płuca” Europy i zapomniane braterstwo” oraz prof. Kazimierz Dadak z tematem „Społeczna nauka Kościoła a idea UE. Możliwości i rzeczywistość”.

Informacja prasowa na temat VII Europejskiego Festiwalu Schumana 20 maj 2023 Ustroń

W roku jubileuszowym 60. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana we współpracy z Instytutem Myśli Schumana 20 maja 2023 w Ustroniu odbędzie się konferencja w duchu ekumenicznym, w ramach VII Europejskiego Festiwalu Schumana, pod hasłem „Quo Vadis Europo XXI wieku”. O godz. 9.00 odbędzie się Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu-Zawodziu, w intencji powrotu Europy do chrześcijaństwa. Podczas Festiwalu będzie można obejrzeć występ zespołu regionalnego „Jetelinka”, w towarzystwie Józefa Brody i Antoniny Kraszewskiej. Organizatorzy konferencji kilka tygodni temu odwiedzili przyjaciółkę św. Jana Pawła II Dr Wandę Półtawską, która skierowała do uczestników wydarzenia wyjątkowe przesłanie – Słowo dla Europy. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, ekonomista prof. dr hab. Zbigniew Krysiak, przygotował również przemówienie na temat –  Robert Schuman jako spadkobierca wartości I Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy Europejski Festiwal Schumana ma charakter ekumeniczny, dlatego też został zaproszony dr hab. Jerzy Sojka, który wygłosi wykład –  Kościół głosem wartości w debacie publicznej – perspektywa luterańska. Senator RP Tadeusz Kopeć przedstawi temat – O ekumenicznym wymiarze budowania jedności Europy, na przykładzie współpracy Roberta Schumana i Denisa de Rougemont. Stawianie na odpowiedzialność człowieka podejmującego swoje niepowtarzalne powołanie służącego wspólnocie. Dyrektor Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko – Społecznego, działającego w ramach Instytutu Myśli Schumana dr Marek Oktaba przypomni postaci patronów Starego Kontynentu podczas wykładu – „Cyryl i Metody – patroni Europy, „Dwa płuca” Europy i zapomniane braterstwo. Profesor ekonomii i finansów Kazimierz Dadak zaprezentuje temat – Społeczna nauka Kościoła a idea UE. Możliwości i rzeczywistość.

Drugą częścią wydarzenia będzie panel społeczno-kulturalny. Uczestnikami panelu będą Ks. dr Mirosław Szewieczek, który przedstawi zagadnienie dotyczące budowania jedności w doświadczeniu Ruchu Focolari. Ks. Andrzej Czyż omówi historyczną wizytę papieża Jana Pawła II w kościele ewangelickim Świętej Trójcy w Skoczowie 22 maja 1995 roku. Gościem z Czech będzie czeski duchowny rzymskokatolicki archidiecezji ołomunieckiej i Prezes Chrześcijańskiej Akademii Cyryla Metodego Ks. dr Jiří Koníček. Przedstawi on temat –  Wyzwania katolicyzmu w Republice Czeskiej. Przewodniczący Rady Miasta Ustronia Marcin Janik omówi zagadnienie –  Ekumenizm nośnikiem kultury.

Na koniec wydarzenia odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu, a po nim będzie miał miejsce koncert „Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego”, pod dyrekcją Szymona Staniszewskiego, pt. Muzyka, która łączy. W trakcie trwania Festiwalu będzie można zakupić książki autorstwa dr Wandy Półtawskiej. Symbolem VII Europejskiego Festiwalu Roberta Schumana będzie rzeźba z brązu – Chrystus Ukrzyżowany autorstwa prof. Jana Hermy.

Uczestnicy Festiwalu otrzymają również referat w formie drukowanej Andrzeja Georga – Ślady misji św. Cyryla i św. Metodego na Śląsku Cieszyńskim.

Organizatorzy VII Europejskiego Festiwalu Schumana:

Senator RP Tadeusz Kopeć, Instytut Myśli Schumana, Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu, Fundacja Instytut Wyszehradzki.

Kilka słów refleksji o VII Europejskim Festiwalu Schumana:

Rzymski kościół „Domine Quo Vadis” przy starożytnej drodze Via Appia stoi w miejscu opisanego w legendzie spotkania św. Piotra z Jezusem Chrystusem. Piotr w roku 64 uciekał z Rzymu bojąc się śmierci podczas prześladowania, zaś Jezus szedł do Rzymu, by powtórnie zostać ukrzyżowanym, skoro jego uczniowie odmawiali doznać męczeństwa. W oddalaniu się Piotra od Rzymu możemy zobaczyć jakieś podobieństwo do dzisiejszego oddalania się Europy od swych chrześcijańskich korzeni. Piotr zadał Jezusowi pytanie „Domine Quo Vadis?”, czyli: Panie, dokąd idziesz? Analogiczne pytanie Europa winna dziś zadawać sama sobie.

9 listopada 1982 papież Jan Paweł II w Santiago de Compostella wołał do Europy: „Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód. (…) Nie chełp się swoimi podbojami, pomna na ich możliwe negatywne konsekwencje. Nie zniechęcaj się z powodu zmniejszania się twojego znaczenia w świecie czy też z powodu kryzysów społecznych i kulturalnych, które cię dotykają. Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla świata”.

W tym samym przemówieniu Jan Paweł II przypominał o patronach Europy, świętym Benedykcie z Nursji oraz świętych braciach Cyrylu i Metodym. Wskazywał przy tym gospodarczy wymiar ich dziedzictwa, bo w dziejach Europy dobrobyt materialny wzrastał równocześnie z dobrobytem kulturalnym i duchowym. Jak powiedział, benedyktyńskie „hasło ora et labora – módl się i pracuj – stało się ważną po dziś dzień regułą równowagi osobowej i społecznej, zagrożonej przewagą mieć nad być”. Zaś o świętych Cyrylu i Metodym możemy powiedzieć, że potrafili odważnie przekraczać granice kultur i tradycji, przeciwstawiając się wznoszeniu murów oddzielających ludzi i narody. W encyklice Slavorum Apostoli Jan Paweł II pisał „Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego”.

W czasie brutalnego najazdu Rosji na Ukrainę wyraźnie dostrzega się miałkość ideologii promowanych przez wpływowe kręgi zachodnioeuropejskie. Rozglądając się za lepszymi podstawami rozwoju Europy, sięgajmy do korzeni chrześcijańskich, w które, wedle cytowanych wyżej słów z Santiago de Compostella, należy tchnąć życie.

Polski Fundusz Rozwoju jest Partnerem Wydarzenia VI Europejski Festiwal Schumana

Projekt VI Europejski Festiwal Schumana jest dofinansowany przez Fundacje BGK

Festiwal 2022