Slider

Partnerzy, Patroni oraz Sponsorzy

VII Europejskiego Festiwalu Schumana.

Polski Fundusz Rozwoju jest Partnerem Wydarzenia VII Europejski Festiwal Schumana 2023

Partnerzy, Patroni oraz Sponsorzy

VI Europejskiego Festiwalu Schumana.


Partnerzy, Patroni oraz Sponsorzy V edycji

Europejskiego Festiwalu Schumana.

Studio V Europejskiego Festiwalu Schumana pracuje w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsiwww.nikidw.edu.pl – na Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie, który jest partnerem Instytutu Myśli Schumana przy organizowaniu i prowadzeniu V Europejskiego Festiwalu Schumana.


Partner Projektu

Podmiotem Wspierającym V Europejski Festiwal Schumana jest

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Partnerzy, Patroni oraz Sponsorzy poprzednich edycji

Europejskiego Festiwalu Schumana.