Slider

Podsumowanie

II Europejskiego Festiwalu Schumana

pod hasłem: „Idźmy kształtować Europę
pod sztandarem Sługi Bożego Roberta Schumana”

13 maja 2018

Grupy Schumana, które powstały 13 grudnia 2015 r. i Instytut Myśli Schumana, który powstał z 11 lipca 2016 r. w Polsce, realizują misję szerzenia i wdrażania idei Sługi Bożego Roberta Schumana w oparciu o wartości chrześcijańskie. Promujemy Wspólnotę Narodów Europy i powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni.

Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana są organizatorami „II Europejskiego Festiwalu Schumana”, który odbył się w niedzielę, 13 maja 2018 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie w godzinach 9.00 – 18.00, pod patronatem Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Wybór 13 maja na Festiwal nie był przypadkowy, bo to dzień, w którym obchodzimy Święto Matki Bożej Fatimskiej – Matki Pokoju, co wiąże się z postawą „Totus Tuus” jaką Robert Schuman przyjął wobec Maryi, podobną do tej jaką zajmował Święty Jan Paweł II, a której idee są zaczerpnięte z dzieła Św. Ludwika de Montfort pt. „O prawdziwym oddaniu się Maryi”

Obecny Festiwal w sumie zgromadził ponad 1000 osób, które uczestniczyły w różnych trzynastu jego częściach. Uczestnikami Festiwalu byli także przedstawiciele z takich krajów jak: Litwa, Indie, USA, Hiszpania, Holandia, Węgry, Ukraina, Włochy, Chorwacja. W trakcie Festiwalu miało miejsce trzynaście różnych wydarzeń: 8 Konferencji tematycznych przed południem; Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Roberta Schumana; Oficjalne otwarcie Festiwalu; Sesja plenarna; Gość specjalny Festiwalu Prof. Stanisław Gebhardt, który był współpracownikiem Roberta Schumana; Utworzenie „Alei Sługi Bożego Roberta Schumana”; Zasadzenie 4 drzew w Alei Sługi Bożego Roberta Schumana; 7 Konferencji tematycznych po południu; „Wielka Modlitwa Bez Granic”; „Prezentacja i promocja programu Visa Waiver” – czyli jak możemy wyjeżdżać do USA bez wiz; Konkurs pt. „Lecę swoim samolotem do USA”; Konkurs pt. „Wizyta w domu Roberta Schumana”; Odezwa do obywateli Europy „O powrót do chrześcijańskich korzeni”

Europejski Festiwal Schumana jest cyklicznym wydarzeniem poświęconym szerzeniu i zastosowaniu w praktyce idei Sługi Bożego Roberta Schumana. Ma on na celu integrowanie i budowanie społeczności ludzi zainteresowanych kształtowaniem życia społecznego na fundamencie wartości chrześcijańskich w Europie, co jest kluczowym zadaniem wobec otaczających nas „przeciwnych wiatrów”. Potrzeba budowania takiej społeczności i takiego wspólnego frontu jest już dziś w jakiś sposób pilną potrzebą, chrześcijańską powinnością i społeczną odpowiedzialnością wobec jawnego podążania liderów UE za Karolem Marksem, Altiero Spinelli czy Antonio Gramsci, którzy wracają do niszczącej człowieka i wrogiej wartościom chrześcijańskim ideologii komunistycznej.

Robert Schuman niejednokrotnie przestrzegał przed groźnymi skutkami odejścia od wartości chrześcijańskich, usuwaniu wspólnoty narodów, dominacji instytucji i ekonomii nad prawdziwymi relacjami między ludźmi. Wśród wielu ostrzeżeń mówił on: „Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku, to co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci, chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu” (Robert Schuman)

Miejsce Festiwalu, czyli Świątynia Opatrzności Bożej symbolizuje i niejako odzwierciedla niezwykłą pokorę z jaką Robert Schuman odnosił się do Opatrzności Bożej, co wyrażał w sposób następujący: „Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi – narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość tego zobowiązuje nas do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia”.

Drugi Europejski Festiwal Schumana był połączony z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski w kontekście wkładu Polski w budowanie Jedności, Solidarności i Pokoju w Europie i świecie opartych na wartościach chrześcijańskich i ideach Sługi Bożego Roberta Schumana.

W świetle skomplikowanej i trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się dzisiaj kraje Europy, dostrzega się wielką potrzebę podejmowania działań zmierzających do odbudowy i naprawy relacji między narodami. Instytut Myśli Schumana, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na powrocie do fundamentu kultury naszego kontynentu, jakim było i jest chrześcijaństwo.

Kluczową koncepcją Festiwalu jest zastosowanie wartości chrześcijańskich i idei Roberta Schumana w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, patriotycznego, edukacyjnego i naukowego. W takim kontekście były omawiane tematy w 15 panelach, które stanowią zestaw projektów o charakterze cyklicznym i systematycznym podejmowanych przez Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana.

II Europejski Festiwal Schumana składał się z trzynastu części, w których brało udział ponad 1000 osób i każdy uczestnik mógł znaleźć dla siebie interesujące zajęcie. W dalszej kolejności przedstawiono charakterystykę i treści wszystkich trzynastu części II Europejskiego Festiwalu Schumana.

I. 8 KONFERENCJI TEMATYCZNYCH PRZED POŁUDNIEM

▪ Rola Kapitału Polonii w promocji i rozwoju Polski oraz tworzeniu relacji z Narodami Europy i świata wg idei Roberta Schumana;

▪ Debata Ambasadorów Wspólnoty Narodów Europy jako platforma porozumienia i budowania relacji pomiędzy ludźmi w kontekście Myśli Roberta Schumana;

▪ Jak przygotować młodzież do życia we Wspólnocie Narodów Europy? na rzecz promowania i wdrażania chrześcijańskich wartości społecznych;

▪ Młodzież w Europie i dla Europy jako międzynarodowe współdziałanie w „Ruchu Młodych Europy” we wspólnocie z rówieśnikami z innych krajów w celu promowania i wdrażania chrześcijańskich wartości społecznych;

▪ „Wigilia bez granic” i Wielkanoc bez granic” jako praktyczne metody budowania relacji wg Roberta Schumana;

▪ Robert Schuman „nieświadomym spadkobiercą” Pierwszej Rzeczpospolitej a budowa Wspólnoty Narodów Trójmorza;

▪ Troska o naturalne środowisko życia człowieka na podstawie Encykliki Papieża Franciszka Laudato Si;

▪ “Bieg Gwiaździsty po Myśli Schumana” sztafetą Wspólnoty Narodów Europy;

  1. MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI RYCHŁEJ BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEGO ROBERTA SCHUMANA, której przewodniczył ks. Proboszcz Świątyni Opatrzności Bożej, Tadeusz Aleksandrowicz. Wygłosił on homilię na temat budowania jedności, solidarności i pokoju w rodzinie, we wspólnocie, Polsce i we Wspólnocie Narodów Europy na fundamentach Boga, wiary i wartości chrześcijańskich;

III. OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU, podczas którego odczytano list skierowany do Instytutu Myśli Schumana i uczestników Festiwalu od Pana Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego;

▪ Wprowadzenie do tematyki Festiwalu, Prof. Zbigniew Krysiak, Prezes Instytutu Myśli Schumana;

▪ Przywitanie uczestników Festiwalu, Ksiądz Proboszcz Świątyni Opatrzności Bożej, Tadeusz Aleksandrowicz;

▪ List od Pana Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego; Cytat: „Na ręce pana prezesa kieruję podziękowania za upowszechnianie wiedzy o człowieku. który swoimi działaniami dawał wyraz przywiązania do chrześcijańskich wartości. O wielkości Roberta Schumana, o jego niezwykłej odwadze i dalekowzroczności świadczy idea budowania – na gruzach II wojny światowej – europejskiej wspólnoty” (Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński)

▪ List od Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego; Cytat: „Życzę, aby idee krzewione przez ojców założycieli wspólnoty narodów Europy po II wojnie światowej towarzyszyły uczestnikom Festiwalu, przypominając znamienne słowa wypowiedziane przez – dzisiaj już Sługę Bożego – Roberta Schumana: brak granic, swoboda przepływu towarów i ludzi, wspólna waluta nie wystarczą do zbudowania trwałej wspólnoty” i skłaniają do sięgnięcia do chrześcijańskich korzeni Europy” (Arcybiskup Marek Jędraszewski)

▪ List od Biskupa Płockiego Piotra Libery; Cytat: „Cieszy nas inicjatywa o nazwie ,,Wielka Modlitwa bez Granic”, która odbędzie się 13 maja br. w warszawskiej Świątyni Bożej Opatrzności. Współczesna Europa niewątpliwie potrzebuje duchowej przemiany, o którą tak często apelowali św. Jan Paweł II, Papież Benedykt XVI i ojciec Święty Franciszek. Ufamy, że warszawskie spotkanie modlitewne przyniesie obfite owoce duchowej przemiany, zgodnie z zaproszeniem Jezusa Chrystusa, proście, a będzie wam dane” (Biskup Płocki Piotr Libera)

▪ List od Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej; Cytat: „Wszystkim zgromadzonym w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie Życzę owocnych obrad, rozmów obfitujących w ciekawe spostrzeżenia oraz satysfakcji z udziału w tak doniosłym wydarzeniu. Jestem przekonana, że nie tylko pozostawi ono głęboką refleksję nad podejmowanymi zagadnieniami, ale stanie się też inspiracją do poszukiwań odpowiedzi na temat kierunku zmian, w którym zmierza współczesna Europa” (Minister Elżbieta Rafalska)

  1. SESJA PLENARNA z następującymi wystąpieniami;

▪ Parlamentarna Grupa Schumana, Senator Andrzej Kamiński;

▪ List od Pana Premiera Jarosława Gowina do organizatorów i uczestników Europejskiego Festiwalu Schumana; Cytat: „Tematyka Festiwalu współgra z organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego cyklem konferencji „Polonia Restituta – Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, które z perspektywy społecznej nauki Kościoła katolickiego omawiają przeszłość, teraźniejszość i współczesność naszej Ojczyzny” (Premier Jarosław Gowin)

▪ List od Pana Wiceministra Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia; Cytat: „Obecnie szczególnego znaczenia nabiera prowadzenie działań, zmierzających do urzeczywistnienia myśli i celów propagowanych przez Roberta Schumana, w tym w obszarze administracji publicznej. Mając pełną świadomość, że administracja publiczna jest służbą dla kraju, wdrażanie idei Roberta Schumana oraz nauk Św. Jana Pawła II, opartych na takich wartościach jak sprawiedliwość, solidarność, prawa człowieka i swobody obywatelskie, przekłada się na nasze wspólne dobro.” (Minister Marian Banaś)

▪ Schuman mobilizuje do rozwoju kompetencji w służbie społecznej, Prof. Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

▪ „Wigilia Bez granic” i „Wielkanoc Bez Granic” jako praktyczny model budowania relacji, Ks. Marek Dec, Z-ca dyrektora Caritas Polska;

▪ Urzeczywistnianie myśli i celów propagowanych przez Roberta Schumana w administracji publicznej, Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów;

▪ Schuman o budowaniu relacji z cudzoziemcami, Minister Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

▪ Budowanie marki Polski przez PLL LOT a Wspólnota Polaków w świecie, Adrian Kubicki, Dyrektor Zarządzający PLL LOT;

▪ Idee Schumana w gospodarce, Karol Zarajczyk, Prezes firmy Ursus S.A;

▪ Promocja idei Schumana w świecie przez „Kapitał Polonii”, Piotr Hofman, Prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa;

▪ Szerzenie idei Roberta Schumana w mediach, Redaktor Jacek Łęski, w imieniu TVP;

V. GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU PROF. STANISŁAW GEBHARDT, współpracownik Roberta Schumana, został odznaczony w 2016 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

  1. UTWORZENIE „ALEI SŁUGI BOŻEGO ROBERTA SCHUMANA”

Pomysł powstania alei w otoczeniu Świątyni Opatrzności Bożej zrodził się przy okazji planowania panelu dyskusyjnego “Troska o środowisko i życie człowieka w świetle encykliki papieża Franciszka Laudato Si’. Drzewa i zieleń w przestrzeni miejskiej.” Na wniosek Instytutu Myśli Schumana ksiądz Proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz i władze Centrum Świątyni Opatrzności Bożej podjęły decyzję o utworzeniu „Alei Sługi Bożego Roberta Schumana”, a jej uroczystość otwarcia nastąpiła podczas Drugiego Europejskiego Festiwalu Schumana.

W tym miejscu chcielibyśmy przywołać słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku: “Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia!” (Święty Jan Paweł II)

Symbolem naszej odpowiedzi Świętemu Janowi Pawłowi II na jego wezwanie, wyrazem chęci kształtowania otoczenia według planu Bożego dla drugiego człowieka niech będzie także powstająca aleja drzew, która będzie nam o tym zobowiązaniu przypominać.

VII. ZASADZENIE 4 DRZEW W ALEI SŁUGI BOŻEGO ROBERTA SCHUMANA;

Symbolem owoców Europejskiego Festiwalu Schumana i niezwykłej aktualności potrzeby wdrażania krok po kroku idei Schumana jest rozpoczęcie sadzenia drzew przy tej Alei, które będą kontynuowane w kolejnych latach wyrażając niejako cierpliwe i systematyczne budowanie Wspólnoty Narodów Europy opartych na Wartościach Chrześcijańskich, co zostało wyrażone przez Roberta Schumana w następujący sposób: „Zjednoczona Europa nie powstanie z dnia na dzień i nie bez przeszkód na swojej drodze. Jej budowa będzie podążać drogą ducha. Nic, co jest trwałe nie dokonuje się łatwo. Europa jest w drodze. Jednak ponad instytucjami kluczowe są korzenie idei wspólnoty i jej ducha solidarności jako społeczności” (Robert Schuman)

Nie udałoby się zasadzić drzew bez ogromnej hojności i pomysłowości darczyńcy: Pana Józefa Smolorza – założyciela i właściciela „Przedsiębiorstwa Inżynierii Ogrodniczej Drewsmol”. Firma jest doskonałym przykładem, jak można łączyć zarówno dobrze rozumiany biznes, jak i troskę o otaczające nas środowisko. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w przesadzaniu drzew przewidzianych do wycinki, ratując je i dając możliwość dalszego życia. Jest to piękny przykład zastosowania przesłania encykliki „Laudato Si” w praktyce. Dziękujemy z całego serca Panu Józefowi Smolorzowi za piękny gest podarowania i zasadzenia 4 sześciometrowych platanów. Stanowią one początek Alei Sługi Bożego Roberta Schumana, wpisując się już na długie lata w krajobraz tego miejsca.

VIII. 7 KONFERENCJI TEMATYCZNYCH PO POŁUDNIU;

▪ „Życie bez granic” to grupy wsparcia i systemowa troska o ludzi niepełnosprawnych od poczęcia do naturalnej śmierci;

▪ Cała Polska strefą ekonomiczną jako wyraz solidarności gospodarczej;

▪ Służba publiczna na wzór Roberta Schumana;

▪ Rynek finansowy we Wspólnocie Narodów Trójmorza;

▪ Promocja idei Roberta Schumana w mediach;

▪ Konstytucja IV Rzeczpospolitej wyrazem misji Polski w budowaniu Wspólnoty Narodów Europy opartej na wartościach chrześcijańskich i nauce społecznej kościoła;

▪ Renesans Afryki a idee Roberta Schumana.

  1. „WIELKA MODLITWA BEZ GRANIC”;

To modlitwa uwielbienia i wstawiennicza w intencji przemiany Europy, którą prowadziły zespoły „Powołani By Wielbić” i „Fundacja 24/7”. Centrum tej modlitwy było wezwanie do formacji „Świętych w Garniturach” oddanych do końca Bogu przez Maryję.

Europa potrzebuje „Wielkich Mężów” – „Świętych w Garniturach” na wzór Roberta Schumana. Robert Schuman wprowadził 8 grudnia 1955 r. do Flagi Europy gwiazdy z figury Maryi znajdującej się w Katedrze w Strasburgu, co nawiązuje do tekstu z Apokalipsy: „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Księga Apokalipsy)

Robert Schuman w wieku 17 lat dokonał swego rodzaju zawierzenia Maryi „Ten kto się dobrowolnie poświęcił i ofiarował dobrowolnie Jezusowi Chrystusowi przez Maryję nie rozporządza już wartością żadnego ze swych dobrych uczynków – wszystko co cierpi, mówi, czyni, myśli dobrego należy do Maryi” (Traktat Św. Ludwika de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Maryi”)

Sługa Boży Robert Schuman to styl człowieka Totus Tuus jak Święty Jan Paweł II, czy Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, którzy byli kształtowani przez Maryję: „Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy powstaną, których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali na wszystkie krainy. Kiedy i jak to się stanie Bogu jedynemu wiadomo, co do nas – milczmy, módlmy się, prośmy, działajmy” (Traktat Św. Ludwika de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Maryi”)

Poniżej przedstawiamy wybrane teksty z „Wielkiej Modlitwy bez Granic”:

Europo, która czujesz się dumna z europejskiego dziedzictwa i tęsknisz za tym, by przywrócić wspólnotę i jedność europejską, jako źródło prawdziwej wolności i solidarności między ludźmi, wołaj do Ducha Św. Jestem słaba – przyjdź mnie umocnić.

Europo, która doceniasz wkład chrześcijaństwa w budowę cywilizacji europejskiej, a której fundamenty są dziś niszczone, wołaj do Ducha Św. jestem ślepa – pozwól abym przejrzała.

Europo, wspólnoto europejskich narodów, która chwiejesz się w posadach, a my – Europejczycy – stajemy się dla siebie coraz bardziej obcy, wołaj do Ducha Św. jestem spragniona – przyjdź mnie orzeźwić.

Europo Roberta Schumana, dla którego najważniejsze w życiu osobistym i publicznym była wiara w Chrystusa i relacja z nim i Europo bez granic dla której jedynym spoiwem mogącym na trwale połączyć narody – jest chrześcijaństwo, wołaj do Ducha Św. jestem nieoświecona – przyjdź i daj mi poznać Jezusa.

Europo, jeśli nie oprzemy się ponownie na chrześcijańskiej kulturze, to zastąpi ją inna, która sprzeciwia się temu, co stanowi dla nas najwyższą wartość – wolność – ten wielki dar Boży, dlatego wołaj to Ducha Św. jestem biedna – przyjdź mnie ubogacić.

Europo, umiłowanie wolności jest naszym wielkim spoiwem. Może być też wielkim darem dla ludzi z innych kultur, którzy z Europą pragną związać swoją przyszłość, w pełni akceptując przy tym jej dziedzictwo, kulturę i tradycję, dlatego wołaj do Ducha Św. jestem głodna – przyjdź mnie nakarmić.

Europo z przebogatą i wspaniałą kulturą, wstań i walcz o zmiany, które pozwolą budować wspólnotę europejską opartą na chrześcijaństwie, wolności, solidarności, różnorodności i patriotyzmie, dlatego wołaj do Ducha Św. Przyjdź, mój Pocieszycielu! – Przyjdź, moja radości! – Przyjdź, moja światłości! – Przyjdź, moja mocy! – Przyjdź, Dawco pokoju!

DUCHU ŚWIĘTY, POWIERZAM SIĘ TOBIE – JA EUROPA

  1. „PREZENTACJA I PROMOCJA PROGRAMU VISA WAIVER” – CZYLI JAK MOŻEMY WYJEŻDŻAĆ

DO USA BEZ WIZ. W programie tym Instytut Myśli Schumana obok LOT, Polska Innowacyjna, Teraz Polska, MasterCard, Fundacja im. Cichociemnych jest założycielem koalicji na rzecz zniesienia wiz do USA. Szczegóły programu znajdują się nas tronie: http://bezwizdousa.pl/

  1. KONKURS pt. „LECĘ SWOIM SAMOLOTEM DO USA”

W konkursie tym nagrodą był model samolotu „Streamliner”. Jest to typ samolotu, który jest używany przez PLL LOT do przewozu pasażerów w rejsach transatlantyckich. Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na cztery następujące pytania:

▪ Jakie jest hasło (podaj pełne brzmienie) II Europejskiego Festiwalu Schumana?

▪ Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) urodzenia Roberta Schumana

▪ Jaki obecnie toczy się proces dotyczący Roberta Schumana w Watykanie: beatyfikacyjny czy kanonizacyjny

▪ Jak zwykło się nazywać Roberta Schumana: „Świętym w garniturze” czy „Ministrem Przemysłu Stalowego”

XII. KONKURS pt. „WIZYTA W DOMU ROBERTA SCHUMANA”

W konkursie tym nagrodami były 3 bilety lotnicze do Katedry w Strasburgu, gdzie Robert Schuman modlił się z Konradem Adenauerem przed figurą Matki Bożej, nad której głową znajduje się 12 gwiazd, a 8 grudnia 1955 r. te 12 gwiazd znalazły się we Fladze Europy. Metz to dom Roberta Schumana i miejsce, gdzie go pochowano. Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na cztery następujące pytania:

▪ Jakie jest hasło (podaj pełne brzmienie) II Europejskiego Festiwalu Schumana?

▪ Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) urodzenia Roberta Schumana

▪ Jaki obecnie toczy się proces dotyczący Roberta Schumana w Watykanie: beatyfikacyjny czy kanonizacyjny

▪ Jak zwykło się nazywać Roberta Schumana: „Świętym w garniturze” czy „Ministrem Przemysłu Stalowego”

XIII. ODEZWA DO OBYWATELI EUROPY „O POWRÓT DO CHRZEŚCIJAŃSKICH KORZENI”. Poniżej

prezentujemy tekst odezwy:

Zwracamy się do tych wszystkich obywateli Europy, którzy czują się dumni z europejskiego dziedzictwa i tęsknią za tym, by przywrócić wspólnotę i jedność europejską opartą na naszej przebogatej europejskiej kulturze, której źródła rozpoznajemy w starożytnej

Grecji, z jej umiłowaniem piękna, prawdy i cnoty, w starożytnym Rzymie, z jego wielkim i wciąż aktualnym wkładem cywilizacyjnym w postaci idei republikańskiej oraz rzymskiego prawa, oraz w chrześcijaństwie, jako źródle prawdziwej wolności i solidarności między ludźmi.

Są wśród nas tacy, którzy nazywają się chrześcijanami i tacy, którzy już tak o sobie nie mówią, ale przynajmniej doceniają wkład chrześcijaństwa w budowę cywilizacji europejskiej. Wystarczy przejść się ulicami europejskich miast, odwiedzić zabytki czy muzea i staje się oczywiste, że bez chrześcijańskiego fundamentu żadna z uniwersalnych – jak je dziś zwykliśmy nazywać – wartości, nie stałaby się trwałym elementem naszej kultury, mentalności oraz nie tworzyłaby naszego sposobu codziennego życia. Jeśli i Ty dostrzegasz, że te fundamenty są dziś niszczone, oraz że – z początku może nawet atrakcyjnie wyglądające ideologie sekularyzmu, kosmopolityzmu i poprawności politycznej – prowadzą do destrukcji Europy i europejskiej wspólnoty, to dołącz do nas.

Już dziś widać w tak wielu europejskich krajach, że osłabienie europejskiej kultury, próba zastąpienia jej sztuczną konstrukcją przypominającą Wieżę Babel, prowadzi do tego, iż obserwujemy ze smutkiem, że wspólnota europejskich narodów coraz bardziej chwieje się w posadach, a my – Europejczycy – stajemy się dla siebie coraz bardziej obcy i zaczynamy się czuć obco we własnym domu.

Brak granic, swoboda przepływu towarów i ludzi, wspólna waluta nie wystarczą do zbudowania trwałej wspólnoty – to mówił już ponad 60 lat temu Robert Schuman, ojciec współzałożyciel zjednoczonej Europy! Do tego potrzeba nam wspólnoty kulturowej, a jedynym spoiwem mogącym nas na trwale połączyć, tak jak łączyło nas przez całe wieki – jest chrześcijaństwo, choćby w sferze kultury i życia publicznego, jeśli już nie dla wszystkich jako osobisty wybór Chrystusa i relacja z Nim.

Jeśli nie oprzemy się ponownie na chrześcijańskiej kulturze, to chyba nie ma już wątpliwości, że zastąpi ją inna, obca Europie kultura, którą szanujemy, ale która sprzeciwia się temu, co stanowi dla nas najwyższą wartość, ponieważ odbiera ona człowiekowi wolność, ten wielki Boży dar dla tych, co w niego wierzą i ogromną wartość dla tych, którzy tej wiary nie podzielają. I – przy wszystkich różnicach – jakie nas dziś w Europie dzielą – to umiłowanie wolności jest naszym wielkim spoiwem. Może być też wielkim darem dla ludzi z innych kultur, którzy z Europą pragną związać swoją przyszłość, w pełni akceptując przy tym jej dziedzictwo, kulturę i tradycję.

Nie dajmy sobie odebrać prawdziwej Europy z jej przebogatą i wspaniałą kulturą. Wstańmy i walczmy o demokratyczne zmiany, które przywrócą elementarny ład cywilizacyjny w naszych europejskich ojczyznach oraz pozwolą budować wspólnotę europejską opartą na chrześcijaństwie, wolności, solidarności, różnorodności i patriotyzmie.

Uczestnikami Europejskiego Festiwalu Schumana były wszystkie środowiska związane z wymienionymi tematami Festiwalu. Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Festiwalu Schumana znajdują się na stronie: www.EuropejskiFestiwalSchumana.com;

Instytut Myśli Schumana planuje przygotować publikację zawierająca streszczenie i podsumowanie treści poruszanych w 15 konferencjach tematycznym na Festiwalu, którą w dalszej kolejności przekażemy Państwu do wykorzystania.

Liczymy na włączenie się Państwa we wspieranie, promowanie i realizację projektów Instytutu Myśli Schumana oraz prosimy o potraktowanie idei Roberta Schumana jako wezwanie, do którego jesteśmy wszyscy zaproszeni i powołani do tej wielkiej misji pod hasłem „Idźmy kształtować Europę pod sztandarem Sługi Bożego Roberta Schumana”

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zbigniew Krysiak

Prezes Instytutu Myśli Schumana;

Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com;

Tel. +48 796 140 400

Ryszard Krzyżkowski

Wiceprezes Instytutu Myśli Schumana;

Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com;

Tel. +48 570 990 686